IX Zjazd

Polskiego Towarzystwa

Neurologów Dziecięcych

map-marker Lublin

calendar3 20 - 22 kwietnia 2023

 
Udział w Walnym Zebraniu Członków Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

 

Przypominamy o konieczności opłacenia składek członkowskich, co jest warunkiem udziału i głosowania w czasie Walnego Zebrania Członków PTND w piątek 21 kwietnia 2023 r.

Informacje na temat wysokości składek i numeru rachunku bankowego podane są na stronie:

https://ptnd.pl/czlonkostwo-ptnd

Członkowie PTND otrzymali również możliwość opłaty składek przez płatności online. Szczegółowe informacje dot. opłaty, uprawnień i zasad udziału w Walnym udzielane są przez Zarząd Główny PTND oraz oddziały regionalne.