IX Zjazd

Polskiego Towarzystwa

Neurologów Dziecięcych

map-marker Lublin

calendar3 20 - 22 kwietnia 2023

1

 

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy,


dziękujemy za udział w IX Zjeździe Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, który odbył się w Lublinie, w terminie 20 - 22 kwietnia 2023 r.

Mamy nadzieję, że program naukowy, który powstał w oparciu o nasze doświadczenie z poprzednich zjazdów jak również nowości w rozpoznaniu i leczeniu chorób neurologicznych u dzieci, spotkał się z Państwa uznaniem i zadowoleniem.

Wierzymy, że atmosfera miejsca oraz sprzyjający obradom klimat starego i pięknego miasta Lublina, który pozwolił nam skoncentrować się na ciekawych zagadnieniach współczesnej neurologii, na długo zostanie w Państwa pamięci.

Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska

Przewodnicząca Zarządu Głównego PTND

Krystyna Mitosek-Szewczyk

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego