IX Zjazd

Polskiego Towarzystwa

Neurologów Dziecięcych

map-marker Lublin

calendar3 20 - 22 kwietnia 2023

Organizatorzy

przy współpracy z

Kliniką Neurologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

Przewodnicząca

Prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska

Przewodnicząca poprzedniej kadencji

Prof. dr hab. n. med. Barbara Steinborn

Wiceprzewodniczące

Prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk

Dr n. med. Anna Winczewska-Wiktor

Sekretarz

Dr n. med. Marta Zawadzka

Skarbnik

Prof. dr hab. n. med. Ewa Pilarska

Członkowie

Dr n. med. Elżbieta Czyżyk

Prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak

Dr n. med. Tomasz Kmieć

 

 

Komitet Organizacyjny

Przewodnicząca

Krystyna Mitosek-Szewczyk

Wiceprzewodnicząca

Magdalena Chrościńska-Krawczyk

Członkowie

Jolanta Bojko-Jaworska

Beata Bordzoł-Zalewska

Joanna Dubelt

Beata Gołębiowska

Paulina Holowicka-Kłapeć

Michał Pytlak

Anna K. Szewczyk

Ewa Zienkiewicz

Iwona Żarnowska

 

Organizator logistyczny

 

 

 

 

 

 

 

 

Patronat honorowy

 

Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska