IX Zjazd

Polskiego Towarzystwa

Neurologów Dziecięcych

map-marker Lublin

calendar3 20 - 22 kwietnia 2023

 

Program Zjazdu

 
miejsca obrad:
 
Hotel Ibis Styles Lublin Stare Miasto, Al. Solidarności 7, 20-841 Lublin
 
Sala kongresowa Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, ul. Jaczewskiego 4
(tylko w czwartek, 20 kwietnia 2023 r.)
 
 

 

Czwartek, 20 kwietnia 2023 r.

 

 

Hotel Ibis Styles Lublin Stare Miasto, Al. Solidarności 7, Lublin

 

13.00 - 14.30   Warsztat
Skuteczna komunikacja lekarza z pacjentem i jego rodziną

Zbigniew Kowalski

 

 

Sala kongresowa Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, ul. Jaczewskiego 4

 

12.00 - 19.00   Rejestracja uczestników

 

15.00 - 15.30   Uroczyste otwarcie IX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych 
 
15.30 – 16.15   Wykład inauguracyjny 

Stan kondycji fizycznej dzieci i młodzieży w Polsce - Prof. Bartosz Molik, Rektor AWF Warszawa

 

16.15 – 16.30   Przerwa kawowa

 

16.30 – 17.40   Sesja naukowa
Nowe terapie, nowe wyzwania w neurologii dziecięcej Anno Domini 2023

Przewodniczą: M. Mazurkiewicz-Bełdzińska, K. Mitosek-Szewczyk

 1. Terapie genowe w chorobach neurologicznych nie tylko SMA – Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska (20 min.)
  Wykład sponsorowany przez firmę
 2. Nowe wyzwania w terapii miastenii – Anna Kostera-Pruszczyk (15 min.)
 3. Przełom w terapii migreny? - Krystyna Mitosek-Szewczyk (15 min.)
 4. Leukodystrofia metachromatyczna – TBA (20 min.)
  Wykład sponsorowany przez firmę

 

17.40 - 19.00   Sesja naukowa 
Padaczka

Przewodniczą: M. Mazurkiewicz-Bełdzińska, S. Jóźwiak

 1. Badania związane z prewencją padaczki w Polsce i na świecie – Sergiusz Jóźwiak (15 min.)
 2. Medycyna personalizowana w padaczce – Barbara Steinborn (15 min.)
 3. Kanałopatie potasowe a zaburzenia napadowe – Justyna Paprocka (15 min.)
 4. Zastosowanie kannabidiolu w leczeniu napadów padaczkowych w rzadkich zespołach padaczkowych – Marta Żołnowska (20 min.)
  Wykład sponsorowany przez firmę
 5. Nowe geny w padaczce dokąd zmierzamy? – Magdalena Krygier (15 min.)

 

19.00 - kolacja w holu Collegium Maius UM w Lublinie

 

 

Piątek, 21 kwietnia 2023 r.

 

 

Hotel Ibis Styles Lublin Stare Miasto, Al. Solidarności 7, Lublin

 

7.30 - 19.00      Rejestracja uczestników
 
8.30 – 9.45    Sesje w dwóch salach równolegle
 
Neurochirurgia dziecięca

sala Dąb 1 + Dąb 2

Przewodniczą: M. Roszkowski, L. Sagan

 1. TBA - Marcin Roszkowski  (20 min.)
 2. Leczenie operacyjne padaczki u dzieci i młodzieży - Leszek Sagan (20 min.)
 3. TBA - Dariusz Paczkowski (20 min.)
 4. Dyskusja (15 min.)

 

Bóle głowy

sala Lin + Skarb + Herb

Przewodniczą: E. Pilarska, K. Mitosek-Szewczyk

 1. Czy istnieją bóle głowy okołonapadowe i czy warto je rozpoznawać - Marta Zawadzka (15 min.)
 2. Migrena miesiączkowa - Krystyna Mitosek-Szewczyk (15 min.)
 3. Łagodne nadciśnienie śródczaszkowe i inne wybrane rzadkie przyczyny bólów głowy u dzieci i młodzieży - Ewa Pilarska (15 min.)
 4. Kiedy emocje rządzą ciałem - obraz psychogennego bólu głowy u dzieci i młodzieży - Martyna Domańska (15 min.)
 5. Dyskusja (15 min.)

 

9.45 – 10.30   Sesje w dwóch salach równolegle
 
Sesja satelitarna Głównego Sponsora

sala Dąb 1 + Dąb 2

 

Prezentacje ustne 1. (konkursowe)

Osoby prezentujące proszone są o wygłoszenie krótkiej prezentacji z kilkoma slajdami (4 - 5 min.).

sala Lin + Skarb + Herb

Komisja konkursowa: A. Potulska-Chromik,  M. Żarowski, Ł. Przysło, D. Hoffman-Zacharska, M. Dudzińska

 1. J. Żurek, A. Sawicka, M. Zawadzka
  Charakterystyka pacjentów z padaczką o początku w okresie niemowlęcym – 6-letnie badania obserwacyjne.
 2. A. Tokarska, J. Paprocka, A. Sobczyńska-Tomaszewska, M. Kacprzak, A. Krawiec
  Identyfikacja i charakterystyka wariantów genetycznych związanych z patogenezą padaczek u dzieci.
 3. M. Pielas
  Czynniki wpływające na efekt leczenia resekcyjnego padaczki w populacji pediatrycznej ze stwardnieniem guzowatym – doświadczenie własne oraz przegląd literatury.
 4. N. Purpurowicz-Miękus, P. Komasińska-Piotrowska, M. Jączak-Goździak
  Ruchowy, nieruchowy, a może mieszany? – czyli jaka semiologia PNESów dominuje u dzieci i młodzieży.
 5. M. Pietruszka, M. Krygier, M. Zawadzka, A. Sawicka, M. Mazurkiewicz-Bełdzińska
  Zastosowanie sekwencjonowania wysokoprzepustowego w diagnostyce padaczek o podejrzewanej etiologii genetycznej.
 6. W. Talaśka-Liczbik, M. Mazurkiewicz-Bełdzińska
  Zmiana częstości napadów padaczkowych w zależności od pory dnia. Typy napadów padaczkowych a rytm dobowy.
 7. O. Górowska, M. Wójcik, S. Kroczka, E. Szczudlik
  Zespół Allan-Herndon-Dudley u chłopców z hemizygiotyczną mutacją w genie SLC16A2.
 8. M. Wąsiewicz
  Słodki kłopot, czyli o mózgu i trzustce.
 9. M. Latifa, A. Gergont, S. Kroczka
  Przeciwciała przeciwko glikoproteinie oligodendrocytów mieliny (anty-MOG) u chłopca w wieku 3,5 lat z objawami ostrego rozsianego zapalenia mózgu i rdzenia, ADEM.
 10. J. Szczęsna-Mamron
  Zespół MERS – analiza dwóch przypadków klinicznych.

 

10.30 – 11.00   Przerwa na kawę

 

11.00 – 12.15   Sesje w dwóch salach równolegle
 
Neuroimmunologia

sala Dąb 1 + Dąb 2

Przewodniczy: B. Steinborn, E. Emich-Widera

 1. Kryteria rozpoznania autoimmunologicznego zapalenia mózgu u dzieci - Magdalena Figlerowicz (20 min.)
 2. Odkrywanie MOGAD - kliniczna wyprawa w nieznane? - Barbara Steinborn, Małgorzata Jączak-Goździak (20 min.)
 3. TBA (20 min.)
 4. Dyskusja (15 min.)
 
Choroby naczyniowe

sala Lin + Skarb + Herb

Przewodniczą: E. Pilarska, I. Kopyta

 1. Przemijający atak niedokrwienny mózgu (TIA) u dzieci i młodzieży -  czy łatwo go rozpoznać? - Ewa Pilarska (15 min.)
 2. Waskulopatie i udary mózgu - trendy ostatnich lat i klinika - Łukasz Przysło (15 min.)
 3. MRI czy TK w ostrej fazie udaru mózgu u dzieci? - Edyta Szurowska (15 min.)
 4. Zakrzepica zatok żylnych mózgu w populacji dzieci i młodzieży - czynniki ryzyka oraz aktualne rekomendacje terapeutyczne - Ilona Kopyta (15 min.)
 5. Dyskusja (15 min.)

 

12.15 – 13.15    Sesja
Sesja satelitarna Sponsora Strategicznego Novartis

sala Dąb 1 + Dąb 2

Prowadząca: M. Mazurkiewicz-Bełdzińska

Magdalena Chrościńska-Krawczyk, Vivek Mundada (Dubaj), Ł. Przysło

 

13.15 – 14.15    Lunch

 

14.15 – 15.00   Sesje w dwóch salach równolegle

 

Sesja satelitarna Głównego Sponsora

sala Dąb 1 + Dąb 2

 

Varia 1.

sala Lin + Skarb + Herb

Przewodniczą: M. Chrościńska-Krawczyk, S. Kroczka

 1. Mutacje w genie SCN1A jako podłoże encefalopatii padaczkowych i rozwojowych – nie tylko zespół Dravet - Dorota Hoffman-Zacharska (10 min.)
 2. Sekwencjonowanie następnej generacji w diagnostyce rzadkich chorób neurologicznych wieku dziecięcego - Agnieszka Charzewska (10 min.)
 3. Procesy zapalne i demielinizacyjne OUN – trudności diagnostyczne i odmienności terapeutyczne – Małgorzata Bilska (10 min.)
 4. Zaburzenia rozwoju mowy o podłożu neurologicznym. Problemy diagnozy różnicowej - Jolanta Panasiuk (10 min.)
 5. Dyskusja (5 min.)

 

15.00 – 16.00   Interaktywna sesja wideo
Zaburzenia ruchu i padaczka

sala Dąb 1 + Dąb 2

Przewodniczą: A. Winczewska-Wiktor, M. Zawadzka

 

16.00 – 16.45   Sesje w dwóch salach równolegle
 
Sesja satelitarna Głównego Sponsora

sala Dąb 1 + Dąb 2

 

Prezentacje ustne 2 (konkursowe)

Osoby prezentujące proszone są o wygłoszenie krótkiej prezentacji z kilkoma slajdami (4 - 5 min.).

sala Lin + Skarb + Herb

Komisja konkursowa: A. Potulska-Chromik,  M. Żarowski, Ł. Przysło, D. Hoffman-Zacharska, M. Dudzińska

 1. K. Czeczko, A. Potulska-Chromik, M. Lipowska, A. Seroka, A. Kostera-Pruszczyk
  Porażenie okresowe w przebiegu zespołu Andersen-Tawil.
 2. K. Aragon-Gawińska, A. Potulska-Chromik, M. Burlewicz, M. Jędrzejowska, A. Kostera-Pruszczyk
  Leczenie atalurenem pacjentów z dystrofią Duchenne’a w ramach Programu Lekowego NFZ – pierwsze doświadczenia.
 3. U.I. Dryja, K. Połatyńska, L. Przysło
  Rasmussen i Parry-Romberg – trudny overlap.
 4. P. Granosik, A. Markiewicz, Ł. Przysło
  Analiza nowo kształtującego się fenotypu „sitter” SMA.
 5. S. Ryzak, L. Perenc, J. Bielak
  Obraz dystrofii mięśniowej w rdzeniowym zaniku mięśni typu 3 na podstawie opisu przypadku.
 6. J. Zubko, J. Pierścińska, D. Jedlińska-Pijanowska
  Trombektomia mechaniczna u 13-letniego chłopca z udarem niedokrwiennym mózgu – opis przypadku.
 7. J. Frąszczak, P. Kemnitz, M. Figlerowicz
  Objawy kliniczne będące wynikiem kinkingu tętnicy szyjnej wewnętrznej w grupie dzieci.
 8. D. Ziarek, O. Górowska, E. Kapusta, M. Bodzioch, S. Kroczka
  Wariant genu RNF213 jako przyczyna choroby MoyaMoya typu 2.
 9. M. Jankowska
  Udar niedokrwienny z wtórnym ukrwotocznieniem u pacjenta ze świeżo rozpoznaną chorobą Crohna, z współtowarzyszącym łagodnym guzem mózgu.
 10. A. Gliniany, Ł. Przysło, K. Połatyńska
  Neuroinfekcja gruźlicza i jej następstwa.

 

16.45 – 17.00   Przerwa na kawę

 

17.00 – 19.00   Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

sala Dąb 1 + Dąb 2

 

 

Sobota, 22 kwietnia 2023 r.

 

 

Hotel Ibis Styles Lublin Stare Miasto, Al. Solidarności 7, Lublin

 

8.00 – 9.00    Sesje posterowe w dwóch salach równolegle

Osoby prezentujące proszone są o bardzo krótkie omówienie swojego plakatu wyświetlonego na ekranie w sali konferencyjnej (plakat - jeden slajd PowerPoint w układzie poziomym 16:9).

Ponadto wszystkie zgłoszone plakaty będzie można oglądać przez cały czas trwania Zjazdu na monitorach ustawionych w foyer hotelu Ibis.

 

Sesja Posterowa 1.

sala Dąb 1 + Dąb 2

Przewodniczą: E. Czyżyk, E. Łobodzińska-Młynarczyk

 1. A. Frączek-Szczepkowska
  Encefalopatia z niedoboru wit. B12 - kobalaminowym TGV do zdrowia.
 2. E. Kapusta, P. Kwinta, K. Nawrocki, S. Kroczka
  Metaboliczne domino jako przykład trudności diagnostycznych, terapeutycznych i socjalnych - przypadek kliniczny.
 3. J. Paprocka
  Ataksja i choroby neurometaboliczne.
 4. M. Rudzka-Dybała, E. Szczepanik, E. Stawicka
  Ocena wczesnego i odległego rokowania u pacjentów z zespołem Westa leczonych w Klinice Neurologii Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.
 5. B. Rzepka-Migut, A. Orłowska, W. Tarała
  Między sercem a rozumem – znaczenie konsultacji kardiologicznej w diagnostyce różnicowej padaczek.
 6. M. Starczewska
  Zmiany czynności bioelektrycznej mózgu u dzieci i młodzieży z rozpoznaną nadpobudliwością psychoruchową i deficytami uwagi (ADHD/ADD).
 7. K. Szajnik
  Zespół Hornera i skąpoobjawowy udar mózgu w przebiegu pourazowego rozwarstwienia tętnicy szyjnej wewnętrznej - opis przypadku.
 8. K. Szczepaniak, M. Ogrodnik, K. Sadowski, K. Laskowska - Byzdra, E. Jurkiewicz, D. Wicher, K. Kotulska
  Mutacja COL4A1 jako przyczyna leukoencefalopatii o późnej manifestacji klinicznej u 13-letniego pacjenta.
 9. D. Wesół-Kucharska, M. Greczan, M. Kaczor, D. Rokicki
  Zmiany w jądrach podstawy mózgu, które można skutecznie leczyć.

 

Sesja Posterowa 2.

sala Lin + Skarb + Herb

Przewodniczą:  E. Gadowska, L. Muller

 1. J. Bothur-Nowacka
  Noworodek z prenatalną postacią rdzeniowego zaniku mięśni i zespołem wad wrodzonych - prezentacja przypadku.
 2. E. Głodek-Brzozowska
  Zastosowanie trombektomii mechanicznej w leczeniu udaru niedokrwiennego w następstwie rozwarstwienia tętnicy szyjnej wewnętrznej u 14-letniej dziewczynki - prezentacja przypadku.
 3. J. Panasiuk, M.M. Kaczyńska-Haładyj
  Programowanie języka u dziecka z afazją
 4. J. Panasiuk, M.M. Kaczyńska-Haładyj
  Konwencja versus kreacja w zachowaniach językowych w świetle praw neurobiologii
 5. J. Panasiuk, M.M. Kaczyńska-Haładyj
  Standardy zachowań językowych wobec przemian społeczno-kulturowych. Dylematy diagnostyczne i terapeutyczne
 6. J. Panasiuk, M.M. Kaczyńska-Haładyj
  Rozumieć po ludzku. Od kodu polikonkretnego do hierarchicznego w rozumieniu świata przez dzieci ze schorzeniami neurologicznymi
 7. S. Potempa-Kowalczyk, E. Emich-Widera, B. Kazek, J. Paprocka
  Hipermobilność stawów u dzieci ze spektrum autyzmu.
 8. M. Żochowska-Sobaniec,  E. Jarocka-Cyrta, P. Sobaniec
  Wpływ diety bezglutenowej na czynność bioelektryczną mózgu u dzieci z celiakią.

 

 9.00 – 10.30   Sesje w dwóch salach równolegle
 
Choroby nerwowo-mięśniowe

sala Dąb 1 + Dąb 2

Przewodniczy: A. Kostera-Pruszczyk

 1. Symptomatologia chorób nerwowo-mięśniowych: jak racjonalnie planować badania diagnostyczne u dzieci - Anna Kostera-Pruszczyk (20 min.)
 2. Standard opieki przewlekłej w DMD - Ewa Pilarska (20 min.)
 3. Możliwości i perspektywy farmakoterapii DMD - Anna Potulska-Chromik (20 min.)
 4. Badanie pilotażowe oceny elektromiograficznej po podaniu terapii Dystrophin Expressing Chimeric (DEC) Cells u pacjentów z dystrofią mięśniową Duchenne’a z okresem obserwacji do 12 miesięcy - Adam Niezgoda (15 min.)
 5. Dyskusja (15 min.)

 

Niefarmakologiczne metody leczenia w chorobach neurologicznych u dzieci

sala Lin + Skarb + Herb

Przewodniczą: M. Dudzińska, Ł. Przysło

 1. Dieta Ketogenna w XXI w.? – Iwona Żarnowska (20 min.)
 2. Czy badania genetyczne są przydatne w kwalifikacji pacjentów z padaczką do leczenia DK?- Łukasz Przysło (20 min.)
 3. Czy jest miejsce dla DK w leczeniu innych niż padaczka schorzeń neurologicznych? - Magdalena Dudzińska (20 min.)
 4. Znaczenie diety w leczeniu dzieci z chorobami neurologicznymi - czy tylko odżywianie? - Ewa Ehmke vel Emczyńska-Seliga (20 min.)
 5. Rozwiązania systemowe dla diety ketogennej w Polsce: jakie funkcjonują? Czy są pomocne ? - Magdalena Skórniewska, Nutricia (10 min.)
 
10.30 – 10.45   Przerwa na kawę
 
10.45 - 12.15   Sesje w dwóch salach równolegle
 
Prezentacje naukowe sekcji Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

sala Dąb 1 + Dąb 2

Sekcja Diety Ketogennej

Dieta Ketogenna: gdzie byliśmy, gdzie jesteśmy, dokąd idziemy? - Magdalena Dudzińska (10 min.)

TBA

 

Varia 2.

sala Lin + Skarb + Herb

Przewodniczy: K. Sendrowski

 1. Zastosowanie toksyny botulinowej w leczeniu nadmiernego ślinienia u dzieci z zaburzeniami neurologicznymi – Marcin Bonikowski (15 min.)
  Wykład sponsorowany przez firmę
 2. Motoryczność dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - K. Stachura (20 min.)
 3. Zastosowanie Głębokiej stymulacji mózgu /DBS/ w leczeniu dystonii uogólnionej pierwotnej i wtórnej – Tomasz Kmieć (20 min.)
 4. Sekwencjonowanie następnej generacji w diagnostyce rzadkich chorobach neurologicznych wieku dziecięcego - Dorota Hoffman-Zacharska (20 min.)
 5. Dyskusja (10 min.)
 
12.15  Zakończenie Zjazdu
 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nanoszenia zmian i uzupełnień w programie.

Program obejmuje sesje i wykłady sponsorowane, które zostaną opisane w programie finalnym, po podpisaniu umów ze sponsorami