IX Zjazd

Polskiego Towarzystwa

Neurologów Dziecięcych

map-marker Lublin

calendar3 20 - 22 kwietnia 2023

 

Program Zjazdu

 
miejsca obrad:
 
Hotel Ibis Styles Lublin Stare Miasto, Al. Solidarności 7, 20-841 Lublin
oraz
Sala kongresowa Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, ul. Jaczewskiego 4
(tylko w czwartek, 20 kwietnia 2023 r.)
 
 

 

Czwartek, 20 kwietnia 2023 r.

 

 

Hotel Ibis Styles Lublin Stare Miasto, Al. Solidarności 7, Lublin

 

13.00 - 14.30   Warsztat
Skuteczna komunikacja lekarza z pacjentem i jego rodziną

Prowadzący: Zbigniew Kowalski

Doświadczony wykładowca, konsultant i trener komunikacji interpersonalnej.

Prowadzi treningi, wykłady motywacyjne, warsztaty i debaty od 2000 r. W tym okresie ze szkoleń skorzystało dotychczas ponad 150 tys. osób,
w tym ponad 75 tys. lekarzy, 30 tys. farmaceutów, 10 tys. pielęgniarek, 20 tys. pracowników z ponad 115 firm farmaceutycznych i medycznych oraz ponad 15 tys. pracowników firm i instytucji innych branż (finanse, FMCG, przemysł).

Zbigniew Kowalski należy do Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej oraz International Association for Communication in Healthcare.

Tematem szczególnych zainteresowań Zbigniewa Kowalskiego jest współodpowiedzialność za efekty leczenia, motywacja i zaangażowanie pacjentów w proces terapeutyczny.

https://zbigniewkowalski.pl/

Uczestnictwo bezpłatne dla uczestników Zjazdu, wymagane są zapisy z wyprzedzeniem w Biurze Zjazdu, liczba miejsc jest ograniczona.

 

 

Sala kongresowa Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, ul. Jaczewskiego 4

 

12.00 - 19.00   Rejestracja uczestników

 

15.00 - 15.30   Uroczyste otwarcie IX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych 
 
15.30 – 16.15   Wykład inauguracyjny 

Stan kondycji fizycznej dzieci i młodzieży w Polsce - Prof. Bartosz Molik, Rektor AWF Warszawa

 

16.15 – 16.30   Przerwa kawowa

 

16.30 – 17.40   Sesja naukowa
Nowe terapie, nowe wyzwania w neurologii dziecięcej Anno Domini 2023

Przewodniczą: M. Mazurkiewicz-Bełdzińska, K. Mitosek-Szewczyk

 1. Terapie genowe w chorobach neurologicznych nie tylko SMA – Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska (20 min.)
  Wykład sponsorowany przez firmę PTC Therapeutics
 2. Nowe wyzwania w terapii miastenii – Anna Kostera-Pruszczyk (15 min.)
 3. Przełom w terapii migreny? - Krystyna Mitosek-Szewczyk (15 min.)
 4. Leukodystrofia metachromatyczna - diagnostyka i leczenie – Samuel Groeschel, Professor of Pediatric Neurology Department of Neuropediatrics University Children's Hospital, Tübingen, Niemcy (20 min.)
  Wykład sponsorowany przez firmę Orchard Therapeutics

 

17.40 - 19.00   Sesja naukowa 
Padaczka

Przewodniczą: M. Mazurkiewicz-Bełdzińska, S. Jóźwiak

 1. Badania związane z prewencją padaczki w Polsce i na świecie – Sergiusz Jóźwiak (15 min.)
 2. Medycyna personalizowana w padaczce – Barbara Steinborn (15 min.)
 3. Kanałopatie potasowe a zaburzenia napadowe – Justyna Paprocka (15 min.)
 4. Zastosowanie kannabidiolu w leczeniu napadów padaczkowych w rzadkich zespołach padaczkowych – Marta Żołnowska (20 min.)
  Wykład sponsorowany przez firmę Swixx Biopharma
 5. Nowe geny w padaczce dokąd zmierzamy? – Magdalena Krygier (15 min.)

 

19.00 - kolacja dla wszystkich uczestników, sponsorów i wystawców w holu Collegium Maius UM w Lublinie
 

 

 

Piątek, 21 kwietnia 2023 r.

 

 

Hotel Ibis Styles Lublin Stare Miasto, Al. Solidarności 7, Lublin

 

7.30 - 19.00      Rejestracja uczestników
 
8.15 – 9.45    Sesje w dwóch salach równolegle
 
Neurochirurgia dziecięca

sala Dąb

Przewodniczą: L. Sagan, M. Mazurkiewicz-Bełdzińska

 1. Leczenie operacyjne padaczki u dzieci i młodzieży - Leszek Sagan (20 min.)
 2. Rola stereotaksji w diagnostyce i leczeniu chorób ośrodkowego układu nerwowego u dzieci - Dariusz Paczkowski (15 min.)
 3. Izolowane wady czaszki u niemowląt – kraniosynostozy pojedynczego szwu. Wczesna diagnostyka i leczenie - Dagmara Szymkowicz-Kudełko (10 min.)
 4. Zastosowanie metody laserowej termoablacji w leczeniu zmian / ognisk padaczkowych - wczesne doświadczenia - Wojciech Nowak, Paweł Kowalczyk (10 min.)
 5. Leczenie chirurgiczne padaczki skroniowej u dzieci - Paweł Kowalczyk (10 min.)
 6. Nowa klasyfikacja nowotworów OUN ze szczególnym uwzględnieniem guzów typowych dla padaczki dziecięcej - Maciej Ciołkowski (10 min.)
 7. Tętniak żyły Galena (VGAM) - współczesna strategia postępowania i leczenia – Maciej Ciołkowski, Krzysztof B. Kądziołka (10 min.)
 8. Dyskusja (5 min.)

 

Bóle głowy

sala Lin + Skarb + Herb

Przewodniczą: E. Pilarska, K. Mitosek-Szewczyk

 1. Czy istnieją bóle głowy okołonapadowe i czy warto je rozpoznawać - Marta Zawadzka (20 min.)
 2. Migrena miesiączkowa - Krystyna Mitosek-Szewczyk (20 min.)
 3. Łagodne nadciśnienie śródczaszkowe i inne wybrane rzadkie przyczyny bólów głowy u dzieci i młodzieży - Ewa Pilarska (20 min.)
 4. Kiedy emocje rządzą ciałem - obraz psychogennego bólu głowy u dzieci i młodzieży - Martyna Domańska (20 min.)
 5. Dyskusja (10 min.)

 

9.45 – 10.30   Sesje w dwóch salach równolegle
 
Sesja satelitarna Głównego Sponsora Roche
Przełom w leczeniu SMA i NMOSD

sala Dąb

Przewodniczy: A. Kostera-Pruszczyk

 1. Evrysdi — jak poprawił się krajobraz leczenia SMA - Anna Kostera-Pruszczyk (10 min.)
 2. Historie chorych z SMA leczonych rysdyplamem - Karolina Aragon-Gawińska, Jan Żurek (20 min.)
 3. Nowe możliwości leczenia NMOSD - program lekowy B.138 FM - Aleksandra Podlecka-Piętowska (15 min.)

 

Prezentacje ustne 1. (konkursowe)

Osoby prezentujące proszone są o wygłoszenie krótkiej prezentacji z kilkoma slajdami (4 - 5 min.).

sala Lin + Skarb + Herb

Komisja konkursowa: A. Potulska-Chromik,  M. Żarowski, Ł. Przysło, D. Hoffman-Zacharska, M. Dudzińska, J. Paprocka

 1. J. Żurek, A. Sawicka, M. Zawadzka
  Charakterystyka pacjentów z padaczką o początku w okresie niemowlęcym – 6-letnie badania obserwacyjne.
 2. A. Tokarska, J. Paprocka, A. Sobczyńska-Tomaszewska, M. Kacprzak, A. Krawiec
  Identyfikacja i charakterystyka wariantów genetycznych związanych z patogenezą padaczek u dzieci.
 3. M. Pielas
  Czynniki wpływające na efekt leczenia resekcyjnego padaczki w populacji pediatrycznej ze stwardnieniem guzowatym – doświadczenie własne oraz przegląd literatury.
 4. N. Purpurowicz-Miękus, P. Komasińska-Piotrowska, M. Jączak-Goździak
  Ruchowy, nieruchowy, a może mieszany? – czyli jaka semiologia PNESów dominuje u dzieci i młodzieży.
 5. M. Pietruszka, M. Krygier, M. Zawadzka, A. Sawicka, M. Mazurkiewicz-Bełdzińska
  Zastosowanie sekwencjonowania wysokoprzepustowego w diagnostyce padaczek o podejrzewanej etiologii genetycznej.
 6. W. Talaśka-Liczbik, M. Mazurkiewicz-Bełdzińska
  Zmiana częstości napadów padaczkowych w zależności od pory dnia. Typy napadów padaczkowych a rytm dobowy.
 7. O. Górowska, M. Wójcik, S. Kroczka, E. Szczudlik
  Zespół Allan-Herndon-Dudley u chłopców z hemizygiotyczną mutacją w genie SLC16A2.
 8. M. Wąsiewicz
  Słodki kłopot, czyli o mózgu i trzustce.
 9. M. Latifa, A. Gergont, S. Kroczka
  Przeciwciała przeciwko glikoproteinie oligodendrocytów mieliny (anty-MOG) u chłopca w wieku 3,5 lat z objawami ostrego rozsianego zapalenia mózgu i rdzenia, ADEM.
 10. J. Szczęsna-Mamron
  Zespół MERS – analiza dwóch przypadków klinicznych.

 

10.30 – 11.00   Przerwa na kawę

 

11.00 – 12.15   Sesje w dwóch salach równolegle
 
Neuroimmunologia

sala Dąb

Przewodniczy: B. Steinborn, E. Emich-Widera

 1. Kryteria rozpoznania autoimmunologicznego zapalenia mózgu u dzieci - Magdalena Figlerowicz (20 min.)
 2. Odkrywanie MOGAD - kliniczna wyprawa w nieznane? - Barbara Steinborn, Małgorzata Jączak-Goździak (20 min.)
 3. Stwardnienie rozsiane - choroba młodych kobiet – Monika Adamczyk-Sowa (20 min.)
 4. Dyskusja (15 min.)
 
Choroby naczyniowe

sala Lin + Skarb + Herb

Przewodniczą: E. Pilarska, I. Kopyta

 1. Przemijający atak niedokrwienny mózgu (TIA) u dzieci i młodzieży -  czy łatwo go rozpoznać? - Ewa Pilarska (15 min.)
 2. Waskulopatie i udary mózgu - trendy ostatnich lat i klinika - Łukasz Przysło (15 min.)
 3. MRI czy TK w ostrej fazie udaru mózgu u dzieci? - Edyta Szurowska (15 min.)
 4. Zakrzepica zatok żylnych mózgu w populacji dzieci i młodzieży - czynniki ryzyka oraz aktualne rekomendacje terapeutyczne - Ilona Kopyta (15 min.)
 5. Dyskusja (15 min.)

 

12.15 – 13.15    Sesja satelitarna Sponsora Strategicznego Novartis
Onasemnogen abeparwowek – terapia przyszłości?

sala Dąb

Moderator i prowadząca sesję: Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska

 1. Real world experience with Gene Therapy - Vivek Mundada, Consultant Pediatric Neurologist in Dubai (20 min.)
 2. Doświadczenia ośrodka lubelskiego w zastosowaniu terapii genowej u dzieci z SMA - Magdalena Chrościńska-Krawczyk (20 min.)
 3. Zastosowanie terapii genowej – pierwsi pacjenci z przesiewu noworodkowego - Łukasz Przysło (20 min.)

 

13.15 – 14.15    Lunch

 

14.15 – 15.00   Sesje w dwóch salach równolegle

 

Sesja satelitarna Głównego Sponsora UCB Pharma

sala Dąb

 1. Diagnostyka Zespołu Dravet - wyzwania i nadzieje - Barbara Steinborn
 2. Fenfluramina – światło w tunelu, nie tylko dla zespołu Dravet? - Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska

 

Varia 1.

sala Lin + Skarb + Herb

Przewodniczą: M. Chrościńska-Krawczyk, M. Żarowski

 1. Mutacje w genie SCN1A jako podłoże encefalopatii padaczkowych i rozwojowych – nie tylko zespół Dravet - Dorota Hoffman-Zacharska (10 min.)
 2. Sekwencjonowanie następnej generacji w diagnostyce rzadkich chorób neurologicznych wieku dziecięcego - Agnieszka Charzewska (10 min.)
 3. Procesy zapalne i demielinizacyjne OUN – trudności diagnostyczne i odmienności terapeutyczne – Małgorzata Bilska (10 min.)
 4. Zaburzenia rozwoju mowy o podłożu neurologicznym. Problemy diagnozy różnicowej - Jolanta Panasiuk (10 min.)
 5. Dyskusja (5 min.)

 

15.00 – 16.00   Interaktywna sesja wideo
Zaburzenia ruchu i padaczka

sala Dąb

Przewodniczą: A. Winczewska-Wiktor, M. Zawadzka

 

16.00 – 16.45   Sesje w dwóch salach równolegle
 
Sesja satelitarna Głównego Sponsora Biogen
Nusinersen - teraźniejszość i przyszłość

sala Dąb

 1. Przyszłość w leczeniu nusinersenem pacjentów z SMA - Barbara Steinborn (15 min.)
 2. Skutecznie leczenie dzieci i młodzieży nusinersenem - Katarzyna Kotulska-Jóźwiak (15 min.)
 3. Dobre praktyki i doświadczenia w leczeniu młodych dorosłych nusinersenem - Anna Kostera-Pruszczyk (15 min.)

 

Prezentacje ustne 2 (konkursowe)

Osoby prezentujące proszone są o wygłoszenie krótkiej prezentacji z kilkoma slajdami (4 - 5 min.).

sala Lin + Skarb + Herb

Komisja konkursowa: A. Potulska-Chromik,  M. Żarowski, Ł. Przysło, D. Hoffman-Zacharska, M. Dudzińska, J. Paprocka

 1. K. Czeczko, A. Potulska-Chromik, M. Lipowska, A. Seroka, A. Kostera-Pruszczyk
  Porażenie okresowe w przebiegu zespołu Andersen-Tawil.
 2. K. Aragon-Gawińska, A. Potulska-Chromik, M. Burlewicz, M. Jędrzejowska, A. Kostera-Pruszczyk
  Leczenie atalurenem pacjentów z dystrofią Duchenne’a w ramach Programu Lekowego NFZ – pierwsze doświadczenia.
 3. U.I. Dryja, K. Połatyńska, L. Przysło
  Rasmussen i Parry-Romberg – trudny overlap.
 4. P. Granosik, A. Markiewicz, Ł. Przysło
  Analiza nowo kształtującego się fenotypu „sitter” SMA.
 5. S. Ryzak, L. Perenc, J. Bielak
  Obraz dystrofii mięśniowej w rdzeniowym zaniku mięśni typu 3 na podstawie opisu przypadku.
 6. J. Zubko, J. Pierścińska, D. Jedlińska-Pijanowska
  Trombektomia mechaniczna u 13-letniego chłopca z udarem niedokrwiennym mózgu – opis przypadku.
 7. J. Frąszczak, P. Kemnitz, M. Figlerowicz
  Objawy kliniczne będące wynikiem kinkingu tętnicy szyjnej wewnętrznej w grupie dzieci.
 8. D. Ziarek, O. Górowska, E. Kapusta, M. Bodzioch, S. Kroczka
  Wariant genu RNF213 jako przyczyna choroby MoyaMoya typu 2.
 9. M. Jankowska
  Udar niedokrwienny z wtórnym ukrwotocznieniem u pacjenta ze świeżo rozpoznaną chorobą Crohna, z współtowarzyszącym łagodnym guzem mózgu.
 10. A. Gliniany, Ł. Przysło, K. Połatyńska
  Neuroinfekcja gruźlicza i jej następstwa.

 

16.45 – 17.00   Przerwa na kawę

 

17.00 – 19.00   Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

sala Dąb

 

 

Sobota, 22 kwietnia 2023 r.

 

 

Hotel Ibis Styles Lublin Stare Miasto, Al. Solidarności 7, Lublin

 

8.00 – 9.00    Sesje posterowe w dwóch salach równolegle

Osoby prezentujące proszone są o bardzo krótkie omówienie swojego plakatu wyświetlonego na ekranie w sali konferencyjnej (plakat - jeden slajd PowerPoint w układzie poziomym 16:9).

Ponadto wszystkie zgłoszone plakaty będzie można oglądać przez cały czas trwania Zjazdu na monitorach ustawionych w foyer hotelu Ibis.

 

Sesja Posterowa 1.

sala Dąb

Przewodniczą: E. Czyżyk, E. Łobodzińska-Młynarczyk

 1. A. Frączek-Szczepkowska
  Encefalopatia z niedoboru wit. B12 - kobalaminowym TGV do zdrowia.
 2. E. Kapusta, P. Kwinta, K. Nawrocki, S. Kroczka
  Metaboliczne domino jako przykład trudności diagnostycznych, terapeutycznych i socjalnych - przypadek kliniczny.
 3. J. Paprocka
  Ataksja i choroby neurometaboliczne.
 4. M. Rudzka-Dybała, E. Szczepanik, E. Stawicka
  Ocena wczesnego i odległego rokowania u pacjentów z zespołem Westa leczonych w Klinice Neurologii Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.
 5. B. Rzepka-Migut, A. Orłowska, W. Tarała
  Między sercem a rozumem – znaczenie konsultacji kardiologicznej w diagnostyce różnicowej padaczek.
 6. M. Starczewska
  Zmiany czynności bioelektrycznej mózgu u dzieci i młodzieży z rozpoznaną nadpobudliwością psychoruchową i deficytami uwagi (ADHD/ADD).
 7. K. Szajnik
  Zespół Hornera i skąpoobjawowy udar mózgu w przebiegu pourazowego rozwarstwienia tętnicy szyjnej wewnętrznej - opis przypadku.
 8. K. Szczepaniak, M. Ogrodnik, K. Sadowski, K. Laskowska - Byzdra, E. Jurkiewicz, D. Wicher, K. Kotulska
  Mutacja COL4A1 jako przyczyna leukoencefalopatii o późnej manifestacji klinicznej u 13-letniego pacjenta.
 9. D. Wesół-Kucharska, M. Greczan, M. Kaczor, D. Rokicki
  Zmiany w jądrach podstawy mózgu, które można skutecznie leczyć.

 

Sesja Posterowa 2.

sala Lin + Skarb + Herb

Przewodniczą:  E. Gadowska, L. Muller

 1. E. Głodek-Brzozowska
  Zastosowanie trombektomii mechanicznej w leczeniu udaru niedokrwiennego w następstwie rozwarstwienia tętnicy szyjnej wewnętrznej u 14-letniej dziewczynki - prezentacja przypadku.
 2. J. Panasiuk, M.M. Kaczyńska-Haładyj
  Programowanie języka u dziecka z afazją
 3. J. Panasiuk, M.M. Kaczyńska-Haładyj
  Konwencja versus kreacja w zachowaniach językowych w świetle praw neurobiologii
 4. J. Panasiuk, M.M. Kaczyńska-Haładyj
  Standardy zachowań językowych wobec przemian społeczno-kulturowych. Dylematy diagnostyczne i terapeutyczne
 5. J. Panasiuk, M.M. Kaczyńska-Haładyj
  Rozumieć po ludzku. Od kodu polikonkretnego do hierarchicznego w rozumieniu świata przez dzieci ze schorzeniami neurologicznymi
 6. S. Potępa-Kowalczyk, E. Emich-Widera, B. Kazek, J. Paprocka
  Hipermobilność stawów u dzieci ze spektrum autyzmu.
 7. M. Żochowska-Sobaniec,  E. Jarocka-Cyrta, P. Sobaniec
  Wpływ diety bezglutenowej na czynność bioelektryczną mózgu u dzieci z celiakią.

 

 9.00 – 10.30   Sesje w dwóch salach równolegle
 
Choroby nerwowo-mięśniowe

sala Dąb

Przewodniczy: A. Kostera-Pruszczyk

 1. Symptomatologia chorób nerwowo-mięśniowych: jak racjonalnie planować badania diagnostyczne u dzieci - Anna Kostera-Pruszczyk (20 min.)
 2. Standard opieki przewlekłej w DMD - Ewa Pilarska (20 min.)
 3. Możliwości i perspektywy farmakoterapii DMD - Anna Potulska-Chromik (20 min.)
 4. Badanie pilotażowe oceny elektromiograficznej po podaniu terapii Dystrophin Expressing Chimeric (DEC) Cells u pacjentów z dystrofią mięśniową Duchenne’a z okresem obserwacji do 12 miesięcy - Adam Niezgoda (15 min.)
 5. Dyskusja (15 min.)

 

Niefarmakologiczne metody leczenia w chorobach neurologicznych u dzieci

sala Lin + Skarb + Herb

Przewodniczą: M. Dudzińska, Ł. Przysło

 1. Dieta Ketogenna w XXI w.? – Iwona Żarnowska (20 min.)
 2. Czy badania genetyczne są przydatne w kwalifikacji pacjentów z padaczką do leczenia DK?- Łukasz Przysło (20 min.)
 3. Czy jest miejsce dla DK w leczeniu innych niż padaczka schorzeń neurologicznych? - Magdalena Dudzińska (20 min.)
 4. Znaczenie diety w leczeniu dzieci z chorobami neurologicznymi - czy tylko odżywianie? - Ewa Ehmke vel Emczyńska-Seliga (20 min.)
 5. Finansowanie leczenia niefarmakologicznego padaczki lekoopornej u dzieci i dorosłych - świadczenie szpitalne - Edyta Grabowska-Woźniak (Ekspert systemu ochrony zdrowia, wykładowca Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego i Polspen) (10 min.)
 
10.30 – 10.45   Przerwa na kawę
 
10.45 - 12.00   Sesje w dwóch salach równolegle
 
Prezentacje naukowe sekcji Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

sala Dąb

Sekcja Diety Ketogennej

Dieta Ketogenna: gdzie byliśmy, gdzie jesteśmy, dokąd idziemy? - Magdalena Dudzińska (15 min.)

Sekcja Neurogenetyki

Kontekst kliniczno-genetyczny w diagnostyce zespołów padaczkowych – Dorota Hoffmann-Zacharska (15 min.)

Sekcja Chorób naczyniowych mózgu

Wytyczne leczenia udarów mózgu u dzieci i młodzieży - Ilona Kopyta (15 min.)

Sekcja Chorób nerwowo-mięśniowych

Przyszłość chorób nerwowo-mięśniowych  w świetle Planu dla Chorób Rzadkich - Anna Kostera-Pruszczyk (15 min.)

Sekcja Neurometaboliczna

Choroby neurometaboliczne - perspektywy terapii – Justyna Paprocka (15 min.)

 

Varia 2.

sala Lin + Skarb + Herb

Przewodniczy: K. Sendrowski, M. Jasiński

 1. Zastosowanie toksyny botulinowej w leczeniu nadmiernego ślinienia u dzieci z zaburzeniami neurologicznymi – Marcin Bonikowski (15 min.)
  Wykład sponsorowany przez firmę Merz
 2. Motoryczność dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - K. Stachura (20 min.)
 3. Zastosowanie Głębokiej stymulacji mózgu /DBS/ w leczeniu dystonii uogólnionej pierwotnej i wtórnej – Tomasz Kmieć (20 min.)
 4. Dyskusja (15 min.)
 
12.00  Zakończenie Zjazdu
 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nanoszenia zmian i uzupełnień w programie.