IX Zjazd

Polskiego Towarzystwa

Neurologów Dziecięcych

map-marker Lublin

calendar3 20 - 22 kwietnia 2023

 

Rejestracja uczestnictwa w Zjeździe

Zjazd przeznaczony jest dla przedstawicieli zawodów medycznych, osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami farmaceutycznymi.

 

Rejestracja on-line dostępna jest pod poniższym linkiem:


Wysokość opłat rejestracyjnych dla uczestników Zjazdu (obowiązują od dnia 11 marca 2023 r.):
  • Członkowie PTND * -  700 zł brutto
  • Osoby nie należące do PTND – 800 zł brutto

* - warunkiem skorzystania z oferty dla członków PTND jest opłacenie wszystkich składek członkowskich

Opłata rejestracyjna uczestnika uprawnia do:
  • udziału w otwarciu Zjazdu oraz wykładach naukowych, sesjach firmowych oraz wstępu na teren wystawy firm
  • uczestnictwa w warsztatach w czwartek 20 kwietnia 2023 (wymagane jest dodatkowe zadeklarowanie udziału w warsztatach, liczba miejsc może być ograniczona)
  • otrzymania programu Zjazdu, identyfikatora, torby zjazdowej
  • korzystania z wyżywienia zgodnie z programem

Osoby uczestniczące w Zjeździe otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział oraz uzyskanie punktów edukacyjnych.

Opłata rejestracyjna nie upoważnia do uczestnictwa w fakultatywnym programie towarzyszącym (Kolacja z muzyką na żywo w restauracji Sielsko-Anielsko na lubelskiej Starówce w piątek, 21 kwietnia 2023 r.). Wymagane jest zadeklarowanie uczestnictwa i dokonanie dodatkowej opłaty.

Uczestnictwo w programie towarzyszącym nie jest finansowane ze środków innowacyjnych firm zrzeszonych w INFARMIE oraz izbach POLMED lub MedTech Polska. Program towarzyszący jest finansowany z wpłat od osób uczestniczących w programie fakultatywnym oraz ze środków własnych organizatora.

Opłata dla osób towarzyszących wynosi 500 zł brutto i obejmuje wyżywienie. Opłata dla osób towarzyszących nie obejmuje udziału w programie fakultatywnym. Osoby towarzyszące nie mogą uczestniczyć w obradach ani wchodzić na teren wystawy firm.

Udział osób towarzyszących nie jest finansowany ze środków pochodzących od firm członkowskich INFARMA, POLMED lub MedTech Polska.

Warunkiem potwierdzenia rejestracji uczestnictwa w Zjeździe jest dokonanie pełnej wpłaty należności w terminie 7 dni od dokonania rejestracji. Opłaty za uczestnictwo prosimy wpłacać przez płatności online w formularzu lub na konto:

właściciel konta:      PAIZ Konsulting Sp. z o.o.
nazwa banku:           Santander Bank Polska S.A.
numer konta:            75 1910 1048 2305 0063 2357 0010